As people plan for vacations, pilgrimages and visits to temples, what are the important aspects to keep in mind?

by sssgc-srilanka
0 comment
As people plan for vacations, pilgrimages and visits to temples, what are the important aspects to keep in mind?

ඔබ නිවාඩුවක් ගත කිරීමට, වන්දනා ගමනක් යාමට හෝ පුජනිය ස්ථානයකට යාමට සැලසුම් කරන විට මතක තබා ගත යුතු කරුණු භගවාන් සමිඳුන් මෙසේ පැහැදිළි කරති.

ඔබ යම් තැනකින් වෙනත් තැනකට ගමන් කරන විට තැපෑලෙන් යවන පාර්සලයක පිට කවරයේ මුද්‍රාව තබනවා මෙන් බාහිර අත් දැකීම් ලබනවා මිස තමන් තුළ විභව වන දිව්‍යමය බව අත් නොදකී . අන්ධ මිනිසෙක් තැනින් තැන ගියද දහවල් හා රාත්‍රියේ වෙනස නොදකී. එමෙන්ම ඔබද එක පන්සලක හා තවකෙක වෙනස නොහඳුනයි. ඔබ සැම තැනම හැසිරෙන්නේ එකම විදියට, පසිඳුරන්ගෙන් ලැබෙන තොරතුරු පදනම් කරගෙනය, ඒ ඒ පුජනීය ස්ථාන වල පවතින උතුම් බව මනසට උකහා නොගනිමින්ය.
ඔබ වන්දනා ගමනක යෙදෙන විට, පුජනිය ස්ථානයකට ගොස් වන්දනාමාන කරන විට ඔබගේ ගති පැවතුම් වඩාත් යහපත් අතට වෙනස් විය යුතුය, ආකල්ප පුළුල් විය යුතුය, අභ්‍යන්තර දැනුම ගැඹුරු විය යුතුය. ඔබ දෙවියන්ගේ සර්වව්‍යාපී බවත් මිනිස් වර්ගයාගේ ඒකීයත්වයත් අවබෝධ කර ගත යුතුය. ඉවසීම හා පුණ්‍යමය කටයුතු වල නියැලීම ජීවිතයට එක් කර ගන්න. වන්දනාව නිම කර නිවසට පැමිණ තමන් ලැබු අත් දැකීම සම්මර්ශනය කරමින් දිව්‍යත්වය අවබෝධ කර ගැනීමේ මාවතට පිවිසෙන්න. පියවරින් පියවර අධිෂ්ඨාන පුර්වකව ඔබගේ ඉලක්කය වෙත යාම සඳහා මම ඔබට ආශීර්වාද කරමි.

– Divine Discourse, Feb 28, 1964.

 

බැඳීම් වලින් නිදහස් වීම ශාන්තිය ලබා දේ. යහපත් ඇසුර, වන්දනා ගමන්, හා උතුමන් වෙත යාම මේ ආකල්ප වඩවා ජිවිතයේ පුරුද්දක් බවට පත් කර ගන්න. ස්වාමි.

As people plan for vacations, pilgrimages and visits to temples, what are the important aspects to keep in mind? Bhagawan lovingly reminds us today.

You go from place to place like postal parcels, collecting impressions on the outer wrapper, not on the core of your inner being. A blind man going places is not worried whether it is night or day. So too, you do not differentiate between one temple and another. You behave equally unconcerned, equally sense-centred in all places. You do not allow the holiness of the sacred place to act on your mind. As a result of pilgrimage, your habits must change for the better; your outlook must widen; your inward look must become deeper, you should become steadier. You must realise the omnipresence of God and oneness of Humanity. You must learn tolerance and patience, charity and service. After the pilgrimage is over, you must determine to seek, sitting in your own home and ruminating over your experiences, the higher, richer and the more real experience of God-realisation. I bless you that you may form that determination and, striving step by step, achieve that Goal.
– Divine Discourse, Feb 28, 1964.

Only non-attachment can grant supreme peace. The company of the pious and visits to holy places and holy people promote that attitude and habit. BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – ஏப்ரல் 01, 2024

 

நீங்கள் தீர்த்தயாத்திரை சென்றால், ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு தபால் பார்சல்களைப் போலத் திரிகின்றீர்கள்; அதனால் வெளிப்புறத்திலுள்ள உறையின் மீது உணர்வுகள் பதிகின்றனவே தவிர உங்கள் அந்தராத்மாவின் மீது எதுவும் பதிவதில்லை. பார்வையற்றவன் பல இடங்களுக்குச் செல்லும்போது, இரவா பகலா என்று கவலைப்படுவதில்லை. அதைப் போலவே, ஆலயம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, உங்களுக்கு எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. கவனத்தை எல்லாம் புலன்களின் மீதே வைத்துக் கொண்டு, எல்லா இடங்களிலும் ஒரே மாதிரியாக, எந்தக் கவலையும் இன்றித் திரிகின்றீர்கள். அந்தப் புனிதத்தலத்தின் புனிதம் கூட உங்கள் மனதை எவ்விதத்திலும் பாதிப்பதற்கு அனுமதிப்பதில்லை. தீர்த்தயாத்திரை சென்று வந்ததன் பலனாக, உங்கள் பழக்கங்கள் நல்லதாக மாற வேண்டும்; உங்கள் பார்வை விசாலமாக வேண்டும்; உங்கள் அகப்பார்வை ஆழ்ந்ததாக ஆக வேண்டும்; நீங்கள் தளராதவர் ஆக வேண்டும். இறைவன் நீக்கமற எங்கும் நிறைந்திருப்பதையும், மனித குலத்தின் ஏகத்துவத்தையும் நீங்கள் உணர்ந்திட வேண்டும். நீங்கள் சகிப்புத்தன்மை, பொறுமை, அறம், தொண்டு ஆகியவற்றைக் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். தீர்த்தயாத்திரை முடிந்த பின், உங்கள் இல்லத்தில் அமர்ந்துகொண்டு, நீங்கள் பெற்ற அனுபவங்களை நினைவுகூர்ந்து, சிந்தனை செய்து, எல்லாவற்றையும் விட உயர்ந்த, சிறந்த அனுபவமான மெய்யுணர்வை இனி பெற்றாக வேண்டும் என்று உறுதி ஏற்க வேண்டும். நீங்கள் அத்தகைய உறுதி எடுத்துக் கொண்டு, படிப்படியாக முயற்சித்து, அந்தக் குறிக்கோளை அடைய வேண்டும் என நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன்.

– தெய்வீக அருளுரை, பிப்ரவரி 28, 1964

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions