What is the right way to seek God and win His grace?

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai inspires, Feb. 11, 2024.

දෙවියන් සොයා ගැනීමට උත්සාහ කර, දේව ප්‍රසාදය දිනා ගත හැකි නිරවද්‍ය පිළිවෙත කුමක්ද යන්න, භගවාන් සමිඳුන්, දෙව් සමිඳුන්ගේ ශ්‍රේෂ්ට බැතිමතෙකුගේ, උපුටා ගත් වදන්, අපට සිහිපත් කරනු ලබයි.

 

දෙවියන් අමතක නොකරන්න. ඔබ අමතක කළ යුතු වූ දෙය වන්නේ මේ භෞතික ලෝකයයි. වේද, පුරුෂ සුක්තම්හි ප්‍රකාශිත වූ පරිදි, දෙවියන්, සියළු ස්වරූපයන්ගෙන්, සියළු තන්හි වැඩවාසය කරනු ලබන්නේය. ඔබ තුළ, ඔබ භාහිරයේ වසන දෙවියන්, අන් තැනක සොයා යාම අනුවන කමකි. අයෙකු රාමක්‍රිෂ්ණ පරමහම්ස ගෙන් වරෙක, විමසුවේ
“ඔබ දෙවියන් දැක තිබේද? එසේ නම් ඔහු පෙන්විය හැකිවේද? ” යනුවෙනි. එවිට මෙසේ පිළිතුරු දී ඇත, ” ඔව් මම දෙවියන් දැක ඇත්තෙමි. නමුත් ඔබ, ඔබගේ බිරිඳට, දරුවනට හා වත්පොහොසත්කම් වලට ඇති ආශාවන් ගෙන් බලාපොරොත්තු වන්නාසේ, ඔබ ඒ ආශාව, බලාපොරොත්තුව දෙවියන් වෙතට නොදක්‌වන්නේ නම්, ඔබ දෙවියන් දකින්නේ කෙසේද? සියල්ල දෙවියන් වෙනුවෙන් අතහැර දැමීමට සුදානම්ව, දැඩි ප්‍රාර්ථනා වකින් දෙවියන් අයැද සිටින්න. එවිට දේව දසුන ඔබ අත්විඳිනු ඇත.
දෑස නොපෙනෙන්නෙකුට, කිරි වල ඇති සුදු පැහැය යන්නෙන් අර්ථවත් වන්නේ කුමක්ද යන්න, අවබෝධ කර ගත හැකි නොවන්නා සේ, අධ්‍යාත්මයෙන් අන්ධ වුවෙකු හට දෙවියන් තේරුම් ගත හැකි නොවේ. දෙවියන් යනු, අපරිමිත වූ, අති මහත් ප්‍රීතියයි. හේ ස්වරූපයෙන් තොර වන්නේය. එනමුදු ඔබ මනාප වන ඕනෑම ස්වරූපයකින්, දෙවියන් ඔබට උපකල්පනය කර ගත හැකි වේවි. කුමන අයෙකුට හෝ දෙවියන්ගේ ස්වභාවය විස්තර කිරීමට උත්සාහ කිරීමට හැකි වනුයේ කෙසේද? පවිත්‍ර වූ හදකින් දෙවියන් මෙනෙහි කරන්න. මෙයට වඩා උතුම් වූ, අධ්‍යාත්මික පුහුණුවක් නොවන්නේය.

Divine discourse, July 12, 1995.

 

ඔබගේම වරද දැක, අන් අයගේ හොඳ දකින්න. අන් අය තුළ දෙවියන් ස්ථාපිතව සිටින්නේ යැයි සළකා, ඔවුනට ගෞරවා දර පුද කරන්න. දෙවියන් ඔබ තුළද වැඩ වසන්නේය යනුවෙන් සිතා, ඔබ ඔබවම පූජනීයත්වයෙන් සළකනු ලබන්න.

– ස්වාමි –

What is the right way to seek God and win His grace? Bhagawan reminds us, quoting the words of a great devotee of the Lord.

Do not forget God. What you should forget is the mundane world. God is omnipresent in all forms, everywhere, as declared in the Purusha Sukta. It is foolish to search for God, who is within you and outside you. When Ramakrishna Paramahamsa was asked whether he had seen God and could show Him to them, he replied – “I have seen God. But how can you see God if you don’t pine for him in the same manner in which you pine for your wife and children and wealth? Pray to Him, yearn for Him and be prepared to sacrifice everything for Him. Then you will experience the vision of God.” God cannot be perceived by the spiritually blind, just as a blind man cannot understand what is meant by the whiteness of milk. God is infinite bliss. He is formless, but He can assume any form He wills. How can anyone attempt to describe the nature of God? Contemplate on God with a pure heart. There is no greater spiritual exercise.
– Divine Discourse, Jul 12, 1995.

See the good in others and the faults in yourselves. Revere others as having God installed in them; revere yourself also as the seat of God.  – BABA.

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – பிப்ரவரி 11, 2024

 

தெய்வத்தை மறக்காதீர்கள். மறக்கவேண்டியது இந்த உலகத்தையே. இறைவன் ஆயிரக்கணக்கான ரூபங்களில் இருக்கிறான். அனைத்து ரூபங்களும் இறைவனுடையவையே, அனைத்து பாதங்களும் இறைவனுடையவையே, அனைத்து கண்களும் இறைவனுடையவையே, அனைத்து கரங்களும் இறைவனுடையவையே. அதனால் தான் புருஷ சூக்தம் “ஸஹஸ்ர சீர்ஷா புருஷஹ ஸஹஸ்ராக்ஷஸ் ஸஹஸ்ரபாத்” என்கிறது. உங்களுக்கு அகத்திலும் புறத்திலும் உள்ள இறைவனைத் தேடுவது அறிவீனமே. சிலர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரிடம் சென்று, “ஸ்வாமி! நீங்கள் இறைவனைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா? அவனுடன் பேசியிருக்கிறீர்களா? அவன் தரிசனம் அளித்திருக்கிறானா?” என்று கேட்டார்கள். அவர் சிரித்துக்கொண்டே, “ஆம். நான் பார்த்திருக்கிறேன். பேசியிருக்கிறேன். தரிசனம் செய்திருக்கிறேன். உங்களுடன் எவ்விதம் பேசுகிறேனோ, அவ்விதமே அவனுடனும் பேசுகிறேன்,” என்றார். “எங்களுக்கு அப்படித் தெரியவில்லையே” என்று அவர்கள் கூறியபோது, ராமகிருஷ்ணர், “ஓ பைத்தியக்காரர்களே! நீங்கள் பணத்திற்காக அழுகிறீர்கள், மனைவிக்காக அழுகிறீர்கள், மக்களுக்காக அழுகிறீர்கள், உங்கள் பதவிக்காக அழுகிறீர்கள், உங்கள் புகழுக்காக அழுகிறீர்கள். பகவானுக்காக அழுகிறீர்களா? அப்படி இருக்கும்போது, இறைவன் உங்களுக்கு எவ்வாறு காட்சியளிப்பான்? இது சாத்தியமேயில்லை. போய் வாருங்கள்,” என்று பதிலளித்தார். எனவே, நீங்கள் இறைவனுக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள், இறைவனுக்காக பரிதவியுங்கள், இறைவனுக்காக அனைத்தையும் தியாகம் செய்யுங்கள். அப்போது இறைவன் உங்களுக்குக் காட்சியளிப்பான். பாலின் வெண்மை எப்படிப்பட்டது என்று அறியாத குருடனைப் போல, ஆன்மிகக் குருடனால் இறைவனை உணர முடியாது. இறைவன் ஆனந்தமயமானவன், சச்சிதானந்தமயமானவன், அரூபமானவன். ஆனால், தான் விரும்பினால் எந்த ரூபத்தை வேண்டுமானாலும் தரித்து வருவான். அப்படிப்பட்ட இறைதத்துவத்தை இப்படி, அப்படி என்று எவராலும் விவரிக்க முடியாது. நிர்மலமான இதயத்துடன் இறைவனை தியானம் செய்யுங்கள். அதைவிடச் சிறந்த ஆன்மிக சாதனை வேறொன்றில்லை.

– தெய்வீக அருளுரை, ஜூலை 12, 1995

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions