What should our destination be? And how can we transform where we live into the path leading to that destination?

by sssgc-srilanka
0 comment
What should our destination be? And how can we transform where we live into the path leading to that destination?

අපගේ ගමනාන්තය කුමක් විය යුතුද, අප ජිවත් වන පරිසරය එම ගමනාන්තයට ලඟා වීම සඳහා සුදුසු ලෙස සකස් කර ගත හැක්කේ කෙසේද යන්න භගවාන් සමිඳුන් අපට පහදා දේ.

ගංගාවක් ගලා යන්නේ කාන්තාරයක් වෙත නොව මහා සාගරය සමග මුසු වීමටයි. කෛවල්‍ය හෝ සෞජ්‍ය ලෙස හැඳින්වෙන අවසානය මෙයයි. චලිත මනස පාලනය කර ගනිමින් මනස මේ ඉලක්කය වෙතම යොමු කරමින් දිවි ගෙවන්න. සූර්යයා අහසේ බබලන කල චන්ද්‍රයා මැකී යනවා සේම ඔබගේ විමංසන බුද්ධිය වර්ධනය වන විට දිවා කල චන්ද්‍රයා මෙන් මනසේ චලනය අඩාල වී යයි. එනිසා සැම කල්හි මනසට හා හැඟීම් වලට වහල් නොවී විමංසන බුද්ධිය පසිඳුරන්ගේ පාලකයා කර ගන්න. අශාවෙන් පිපාසිත ඉන්ද්‍රියන් ඔබව ස්වභාව ධර්මයේ වනය තුළට ඇද ගෙන යාවි. සාධුන් වනගත වන්නේ වෙනස් අරමුණක් සඳහා වේ. ඔවුන් වනයේ ඇති ශාන්තිමය පරිසරය තුළ මනස ගිලා බැසයාමට සලස්වමින් දෙවියන් වෙතම තම සිතිවිලි යොමු කරයි. වෙනත් සියලු ශබ්ද නැතිවී දෙවියන් වෙතින් නැගෙන සන්නිවේදන පමණක් ඔවුනට ඇසේවි. ඔබ ගෘහස්ථ අයෙක් වුවද වෙනත් ශබ්ද වලින් මිදෙන විට ඔබගේ නිවසද නිදහසේ වනයක්, ආරාමයක් බවට පත් වෙනු ඇත.
– Divine Discourse, Jan 30, 1965.

ඔබගේ සමාජීය ජීවිතයේදී හදවත පිරිසිදුව තබා ගෙන තමනට අයත් කාර්යයන් ඉටු කරන්න. ස්වාමි

What should our destination be? And how can we transform where we live into the path leading to that destination? Bhagawan lovingly shares a valuable tip with us today.

The river must reach the sea, not desert sands; waters must merge into the sea! That’s the consummation, Kaivalya, or Sayujya. To keep that goal ever in focus, have the wavering mind continuously on leash! When the Sun is in the sky, the Moon is blazed out of sight. Buddhi, sharpened intellect, is the Sun; pale satellite, waxing and waning, the Moon, is the Mind! So, give intelligence full prominence; let the mind subserve the dictates of reason, not of passion! Become the ruler of the senses, not their slave. Hrishikesa, Krishna’s another name, means Master of Senses; Gudaakesa, another name of Arjuna, also conveys the same. That’s the reason they both are comrades. Senses drag you into the jungle of nature; so, what use is it for you to flee into the jungle, with senses wild with hunger? Why did sages go into the jungle? To sink their minds in the silent calm of the forest; to dwell ever in thoughts of God whose voice is heard when all other voices cease. If you close the windows that bring in other voices, then, your home also can be transformed into a forest of freedom, a hermitage of penance!
– Divine Discourse, Jan 30, 1965.

Play your part in every field of public life, keeping your heart pure and unsullied. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – பிப்ரவரி 22, 2024

 

நதி கடலைத்தான் சென்றடைய வேண்டுமே அன்றி பாலைவனத்தை அல்ல; நதிநீர் கடலுடன் தான் சங்கமம் ஆக வேண்டும். அதுவே கைவல்யம் அல்லது சாயுஜ்யம் எனப்படும் பூரணத்துவமாகும். அந்த இலக்கை எப்போதும் கவனத்தில் வைத்திருப்பதற்கு, அலைபாயும் மனதைத் தொடர்ந்து கட்டுக்குள் வைத்திருங்கள். சூரியன் வானத்தில் இருக்கும்போது சந்திரன் கண்ணுக்குப் புலப்படாமல் போய்விடுகிறது. கூர்மையான புத்தியே சூரியன்; மனமே, வளர்ந்தும் தேய்ந்தும் போகின்ற சிறு துணைக்கோளான சந்திரன். எனவே, புத்திக்கு முழு முக்கியத்துவம் கொடுங்கள்; மனதை, உணர்ச்சிகளுக்கு ஆட்படுத்தாமல், பகுத்தறிவுக்கு அடிபணிந்திடச் செய்திடுங்கள். புலன்களின் அடிமையாக இல்லாமல், அவற்றின் அதிபதியாக இருங்கள். கிருஷ்ணரின் பெயரான ‘ஹ்ருஷீகேசன்’ என்றால் புலன்களின் அதிபதி என்று பொருள்; அர்ஜுனனின் பெயரான ‘குடாகேசன்’ என்பதற்கும் பொருள் இதுவே. அதனால்தான் அவர்கள் இருவரும் தோழர்கள் ஆனார்கள். புலன்கள் உங்களை உலகின் பக்கம் இழுத்துச் செல்லும்; இந்நிலையில், புலன்கள் அசுரப்பசியோடு இருக்கும்போது கானகத்திற்கு ஓடிப்போவதால் என்ன பயன்? முனிவர்கள் ஏன் கானகத்திற்குச் சென்றார்கள்? கானகத்தின் ஆழ்ந்த அமைதியில் அவர்களின் மனதை லயித்திருக்கச் செய்யவும், எப்போதும் இறைசிந்தனையில் நிலைத்திருக்கவும் தான்; ஏனெனில் மற்ற எல்லா ஓசைகளும் நின்றுவிடும்போது இறைவனின் குரல் மட்டுமே கேட்கும். பிற ஓசைகளை அனுமதிக்கும் சன்னல்களை நீங்கள் மூடிவிட்டால், உங்கள் இல்லத்தையே ஒரு சுதந்திரச் சோலையாக, தவச்சாலையாக மாற்றி விட முடியும்!

– தெய்வீக அருளுரை, ஜனவரி 30, 1965

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions