Who or what is responsible for the troubles we endure in our life?

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai inspires,

අපගේ ජීවිත කාලය තුළ, අප විඳිනු ලබන කරදර වලට, කවුරුන් කුමන කරුණක් නිසා වගකිව යුතු වන්නේද? යන්න භගවාන් සමිඳුන් ප්‍රේමනීය ලෙසින් පහදා දෙනු ලබන බැවින්, අප හට ප්‍රීතිමත් භාවය අත්පත් කරගත හැකි වන්නේය.

 

මිනිසාගේ බාහිර ස්වරූපයෙන් ප්‍රකාශිත වන සෑම දෙයක්ම, ඔහුගේ අභ්‍යන්තරයේ වන සිතිවිළි පාදක කර ගනී. මෙය සරල උදාහරණයකින් පැහැදිලි කෙරේ. යමෙකු හට නිවසක් ගොඩනැංවීමට අවශ්‍ය වූ විටෙක, විවිධාකාරයෙන් වූ කාමර පිහිටිය යුතු වන ආකාරය, වේලාසනින් තීරණය කරයි. මෙසේ අදහස් කළ ආකාරය පසුව නිෂ්චිත වූ සැලසුමකට ඇතුලත් කරනු ලබන්නේය. ඒ හා සමානව ඔබ‍ට ලිපියක් ලිවීමට අවශ්‍ය වූ විටෙක, ලිවිය යුත්තේ කුමක්ද යන්න පළමුව සිතා, දෙවනුව ලිපිය ලිවීම අරඹනු ලබන්නෙහිය. සිතිවිළි ක්‍රියාවට මග පාදයි. සංකල්පයන් (firm thoughts )ගෙන් තොරව ක්‍රියාවන් පැවතිය නොහැක. ඒබැවින් පූජනීය වූ සිතිවිළි දැරීම අවශ්‍ය වේ. වත්මන් මිනිසා විඳිනු ලබන සියළු දුක් කරදර හා කනස්සල්ලනට හේතුව වන්නේ, අයහපත් සිතිවිළි බව, ඔබ සියළු දෙනාම අවබෝධ කර ගත යුතු වේ. සෑම මිනිසෙකු පාහේම සිතා සිටිනු ලබන්නේ, තම දුක්‌ කරදර වලට තවත් අයෙකු වගකිව යුතු වන්නේය යනුවෙන්ය. එය එසේ සිදු වන්නක් නොවේ. ඔබ පත්ව ඇති යහපත් භාවයට හා දුක්‌ කරදර වලට වගකිවයුත්තා ඔබමය. ඔබගේ දුබලතාව හේතුවෙන්, ඔබ අන් අයට දොස් පවරයි.

Divine discourse, Aug. 18, 1995.

 

නිදැල්ලේ විසිර පවත්නා ඔබගේ සිතිවිළි අවම කර, පාලනය කර ගැනීමට සමිඳුන්ගේ නාමය ස්මරණය කරන්න. ඉන් ඔබගේ කනස්සල්ලත්, දුක්‌වේදනාවනුත් දුරුවනවා ඇත.

– ස්වාමි –

Who or what is responsible for the troubles we endure in our life? Bhagawan lovingly explains so that we may earn happiness.

Everything is based on man’s thoughts, which find expression in external forms – a reflection of one’s inner being. This can be illustrated by a simple example.
When one wants to build a house, he plans in advance how the different rooms should be located. These ideals are later incorporated in blue prints. The thoughts come first and then they are given concrete forms.
Similarly when you want to write a letter, you first think of what you should write and then commence to write. Thoughts lead to action. There can be no action without sankalpas (firm thoughts). Hence, it is essential to entertain sacred thoughts. Everyone should realise that all the sorrows and miseries of modern man are due to his bad thoughts. Every man thinks that someone else is responsible for his troubles. This is not so. You alone are responsible for the good and evil that befalls you. You blame others because of your weakness.

– Divine Discourse Aug 18, 1995.

To diminish the wanderings of your thoughts, repeat the name of the Lord; that will keep out your sorrows and troubles. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – ஆகஸ்ட் 24, 2023

 

ஒவ்வொன்றும் மனிதனின் சங்கல்பத்துடனேயே சம்பந்தப்பட்டதாக உள்ளது; இந்த சங்கல்பத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பதமும் செயலாக வெளிப்படுகிறது; Reflection of the inner being – அந்தராத்மாவின் பிரதிபலிப்பே இவை. இதை ஒரு சிறிய உதாரணத்தின் மூலம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். நாம் ஒரு வீட்டைக் கட்டவேண்டும் என்றால், முன்னதாகவே, இந்த அறை இங்கே இருக்க வேண்டும், அந்த அறை அங்கே இருக்க வேண்டும், வராண்டா அங்கே இருக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறோம்; அதன்படியே ஒரு காகிதத்தில் வீட்டின் வரைபடத்தை வரைந்து கொள்கிறோம். சங்கல்பங்கள் முதலில் வருகின்றன, அதன்படியே அவற்றை உருவகப்படுத்துகிறோம். அதைப் போலவே, நீங்கள் யாருக்காவது ஒரு கடிதம் எழுத வேண்டும் என்றால், நீங்கள் என்ன எழுதவேண்டும், எங்கு எழுதவேண்டும் என்பதை எல்லாம் தமக்குத் தாமே முதலில் சிந்தித்துக் கொண்டு, அதன் பின்னரே உங்களால் அந்தக் கடிதத்தை எழுத முடியும். எனவே, முதலில் சங்கல்பித்தல், இரண்டாவதே செயலாற்றல். சங்கல்பமின்றி செயலாற்ற இயலாது. எனவே, புனிதமான சங்கல்பங்களை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். இன்றைய மனிதனின், துக்கங்கள், கவலைகள், கஷ்டங்கள், நஷ்டங்கள் ஆகியவற்றிற்கு அவரவர்களின் சங்கல்பங்களே மூலகாரணம் என்பதை ஒவ்வொரு மனிதனும் உணர்ந்து கொள்வது அத்தியாவசியம். தன்னுடைய கஷ்டங்களுக்கு வேறு எவரோ காரணம் என்று ஒவ்வொரு மனிதனும் எண்ணுகிறான். அப்படி இல்லவே இல்லை. உன்னுடைய நல்லவை கெட்டவைக்கு நீயேதான் காரணமே தவிர வேறு எவரும் இல்லை. உங்களுடைய பலவீனத்தின் காரணமாக நீங்கள் பிறர் மீது பழி சுமத்தி, அவர்களை நிந்தித்து, அவர்களுக்குத் தீங்கிழைக்க முனைகிறீர்கள்.

– தெய்வீக அருளுரை, ஆகஸ்ட் 18, 1995

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions