What is the significance of “Thiru-Onam”, a festival celebrated by all Keralites, and what is it we can learn from it?

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai Inspires Aug 29, 2023

ඉන්දියාවේ කේරල ප්‍රාන්තයේ පැවතගෙන එන “තිරු ඔනාම්” උත්සවයේ වැදගත්කම කුමක්ද හා එයින් අපට ලබා ගත හැකි උපදේශයන් මොනවාදැයි භගවාන් සමිඳුන් මෙසේ විස්තර කරති.

මිහි තලය මත ඇති තණකොළ ගසක පත්‍රයක් හෝ දිව්‍යත්වයේ ශක්තිය නොමැතිව නොසෙලවේ යන සත්‍යය බාලි අධිරාජයා අවබෝධ කර ගෙන සිටියේය. “කුහුඹුවකුගේ සිට මහා බ්‍රහ්ම දක්වා විශ්වයේ පවත්නා සියල්ල විනිවිද කරමින් දිව්‍යත්වය සර්වව්‍යාපී ලෙස පවත්නේ වෙයි. මිනිසුන් මෙම සත්‍යය අවබෝධ නොකරයි.” මෙය බාලි අධිරාජයාවිසින් පවසන ලද්දකි. බාලි අධිරාජයා පුර්ණ ලෙස දෙවියන්හට අවනත වෙමින් තම අධිරාජ්‍යයේ සියල්ලන් හට සතුට හා සෞභාග්‍යය ගෙන දුනි. මෙලොවින් චුත වන කල ඔහු තම ජනයාට පැවසුවේ, ” ඔබගෙන් වෙන්වීම මට දුකකි, ඔබටද මාගෙන් වෙන්වීම දුක් සහිත බව මම දනිමි. එසේ වුවද මම වසරක් පාසා ඔබ වෙත පැමිණෙන්නෙමි.” ඔනාම් උත්සවය බාලිගේ වාර්ෂික පැමිණීම සනිටුහන් කරයි. හිමිදිරියේම අවදිවී, ස්නානය කර, අලුත් ඇඳුම් ඇඳ දෙවියන් නැමදීම ඔනාම් උත්සවයේදී සිදු කරන චර්යාවක් වේ. නව වස්ත්‍ර ඇඳීමේ වැදගත් කම කුමක්ද? වස්ත්‍ර යනු හදවත සඳහා යෙදෙන තවත් නමකි. වස්ත්‍ර ඇඳීමේ වැදගත් කම පිරිසිදු හදවතක් ඇති කර ගැනීමයි. දෙවියන් තම වාසය සඳහා තෝරා ගන්නේ පිරිසිදු හදවතකි.
– Divine Discourse, Sep 05, 1995.

මමත්වය දෙවියන් වෙත පුද කරන බැතිමතා දෙවියන් සර්වව්‍යාපී බව අත් දකී. ස්වාමි.

What is the significance of “Thiru-Onam”, a festival celebrated by all Keralites, and what is it we can learn from it? Bhagawan lovingly explains to us today.

Bali recognised that not a blade of grass moves without the power of the Divine. “No one knows the supreme power of God’s will. He permeates everything in the cosmos from an ant to Brahman. Men are ignorant of this truth,” he declared. Emperor Bali surrendered himself totally to God. Under his reign, all subjects were happy and led godly lives. Saddened by the thought of having to go away from his people, he told them, “Dear people! I can’t be without you and you can’t be without me. Every year I shall appear before you and give you joy.” Onam is the day on which Bali fulfils his promise. Waking up early in the morning, taking a bath, wearing new dresses and worshipping God marks Onam celebrations. What is the significance of wearing new clothes (Vastra)? Vastra is one of the names for the heart. Wearing new Vastra (clothes) means purifying the heart. When the heart is pure God elects to dwell in it. There is no meaning in wearing new garments if the heart remains impure. Hence, the heart must be kept pure. The ruler must be worthy of subjects and subjects must be worthy of the ruler. Harmony between the two is vital.
– Divine Discourse, Sep 05, 1995.

To the self-sacrificing devotee, the Divine will be Omnipresent. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – ஆகஸ்ட் 29, 2023

 

இறைவனின்றி ஒரு புல் கூட அசையாது என்பதை பலிச்சக்ரவர்த்தி உணர்ந்திருந்தார். “தெய்வ சங்கல்பத்தின் மகத்தான சக்தியை எவரும் அறியார். எறும்பிலிருந்து பரப்பிரம்மம் வரை இறைவன் அனைத்திலும் நிறைந்துள்ளான். மனிதர்கள் இந்த சத்தியத்தை அறியாமல் உள்ளனர்” என்றார் அவர். பலிச்சக்ரவர்த்தி இறைவனிடம் பரிபூரண சரணாகதி அடைந்தவர். அவரது ஆட்சியில் குடிமக்கள் அனைவரும் சந்தோஷமாக இருந்ததோடு, திவ்யமான வாழ்க்கையும் நடத்தினார்கள். தனது மக்களிடமிருந்து பிரிய வேண்டுமே என்ற எண்ணத்தால் துக்கித்த அவர், “எனதருமை குடிமக்களே! என்னால் உங்களைப் பிரிந்து இருக்க முடியாது; உங்களால் என்னைப் பிரிந்து இருக்க முடியாது. எனவே ஒவ்வொரு வருடமும் நான் உங்கள் முன் தோன்றி உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பேன்” என்று கூறினார். பலிச்சக்ரவர்த்தி தனது வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் நாளே ஓணம். அதிகாலையிலேயே எழுந்து நீராடி புது வஸ்திரங்களைத் தரித்து, இறைவனை வழிபடுவதே ஓணம் பண்டிகை ஆகும். புது வஸ்திரங்களை தரிப்பதன் உட்பொருள் என்ன? வஸ்திரம் என்பது இதயத்திற்கான பெயர்களில் ஒன்றாகும். புது வஸ்திரங்களைத் தரிப்பது என்பது இதயத்தைத் தூய்மைப்படுத்துவதைக் குறிக்கிறது. இறைவன் தான் உறைவதற்கு தூய்மையான இதயத்தையே தேர்ந்தெடுக்கிறான். இதயம் தூய்மையற்றதாக இருந்தால் புதிய வஸ்திரங்களை தரிப்பதில் அர்த்தமில்லை. எனவே, இதயத்தைத் தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அரசருக்குத் தகுந்த குடிமக்கள் இருக்க வேண்டும்; குடிமக்களுக்குத் தகுந்த அரசரும் இருக்க வேண்டும். இவ்விரண்டின் ஏகத்துவமே உண்மையான ஆத்ம தத்துவமாகும்.

– தெய்வீக அருளுரை, செப்டம்பர் 05, 1995

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions