What should we do to experience pure love in the present times?

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai Inspires Mar 4, 2024

වර්තමානයේ අප තුළ පාරිශුද්ධ ප්‍රේමය අත් දැකීම සඳහා කුමක් කළ යුතුද යන්න භගවාන් සමිඳුන් අපට කියා දෙමින් අපව දිරිමත් කරති.

මේ කලි යුගයයි. කලි යුගය තුළ පාරිශුද්ධ ප්‍රේමය අත් දැකීම දුෂ්කර කාර්යයක් වන්නේ ඊර්ෂ්‍යාව, උඩඟුකම, ද්වේශය, බිය,අසත්‍යය, හා තණ්හාව රජයන හෙයිනි. එනිසාම මේ වකවානුව මව සහ දියණිය, පියා සහ පුතා, ගුරුවරයා සහ සිසුවන්, මෙන්ම ගුරුවරුන් හා සහෝදරයන් අතර ඇති ගැටීම් නිසා කළහ යුගය ලෙස හැඳින්වේ. ක්‍රිෂ්ණ දෙවිඳුන්ගේ නාමය නිතර සජ්ජායනා කිරීම මෙම පාපී ගති සිතින් තුරන් කිරීම සඳහා ඇති උසස්තම ක්‍රමවේදයයි. යමෙක් මෙසේ ඇසිය හැක, “දිව්‍ය නාමය සිහි කරමින් සිටින විට මම ජීවිකාව සඳහා යමක් උපයා ගන්නේ කෙසේද?” මම ඔබට දෙන අචල පොරොන්දුව වන්නේ ඔබට දෙවියන් කෙරෙහි අචල, නොසැලෙන විශ්වාසයක් ඇත්නම් අහාර පමණක් නොව අමරණීයත්වයේ ආනන්දයද මම ඔබ වෙත දායාද කරමි. මේ ප්‍රබල විභවය ඔබ තුළම පවතී, දිව්‍යත්වයම වන ඒ විභවය සොයා ගෙන ඒ ආනන්දය ප්‍රදානය කරවීම සඳහා දෙවියන්ව දිරිගන්වන්න.
•​Divine Discourse, Aug 14, 1964.

දෙවියන්ගේ නාමය ඔබව සුරක්ෂා කරාවි, එම නාමය ඔබව උඩඟු කමේ හා මමත්වයේ පහර වලකාලන පලිහක් වේ. ස්වාමි.

What should we do to experience pure love in the present times? Bhagawan lovingly explains and inspires us today.

In this Kaliyuga, the principle of Prema (Divine Love) is not easily seen. It is smothered in jealousy, conceit, hatred, fear, falsehood and greed. That is why it is best referred to as the kalaha-yuga (the age of faction), marked by fights between mother and daughter, father and son, teacher and pupil, guru and guru, brother and brother. The recitation of the name of Krishna is the best method for cleansing the mind of all these evil impulses. You may ask, “If we engage ourselves in this pastime, how can we earn our livelihood?” Well, let me assure you, if you have pure and steady faith in the Lord, He will provide for you, not merely food, but the nectar of immortality. You have that mighty potential in you, to discover the Lord within and compel Him to grant you that nectar!
• Divine Discourse, Aug 14, 1964.

The divine name saves and liberates! It is armour against the onslaughts of pride and self-pity. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – மார்ச் 04, 2024

 

இந்தக் கலியுகத்தில் ப்ரேம தத்துவத்தை அவ்வளவு எளிதாகக் காண முடிவதில்லை. ஏனெனில் இது, பொறாமை, அகந்தை, வெறுப்பு, அச்சம், அசத்தியம், பேராசை ஆகியவற்றில் சிக்கித் திணறிக் கொண்டு இருக்கிறது. இக்கலியுகம், தாய்க்கும் மகளுக்கும், தந்தைக்கும் மகனுக்கும், ஆசிரியருக்கும் மாணவனுக்கும், ஒரு குருவுக்கும் மற்றொரு குருவுக்கும், ஒரு சகோதரனுக்கும் மற்றொரு சகோதரனுக்கும், இடையேயான சண்டைச்சச்சரவுகளால் நிறைந்திருப்பதால், இது ‘கலக யுகம்’ என்று அழைக்கப்படுவதும் மிகப் பொருத்தமாக இருக்கிறது. ஸ்ரீகிருஷ்ண நாமஸ்மரணையே இந்தத் தீய தூண்டுதல்களிலிருந்து மனதைத் தூய்மைப்படுத்துவதற்கான சிறந்த வழியாகும். “இதில் நாம் ஈடுபட்டு பொழுது போக்கினால் வயிற்றுப் பிழைப்புக்கு என்ன செய்வது?” என்று நீங்கள் கேட்கலாம். நல்லது, ‘உங்களுக்கு இறைவன் மீது தூய்மையான, நிலையான நம்பிக்கை இருக்குமானால், அவன் உங்களுக்கு உணவளிப்பதோடு அல்லாமல், இறவாநிலை எனும் அமிர்தத்தையும் அருள்வான்’ என்று உங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறேன். உங்களுள் இருக்கும் இறைவனைக் கண்டுணர்ந்து, அந்த அமிர்தத்தை அருளும்படி அவனை அன்புடன் வலியுறுத்திக் கேட்கும் பெரும் ஆற்றல் உங்களிடம் உள்ளது!

– தெய்வீக அருளுரை, ஆகஸ்ட் 14, 1964

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions