Why do we feel we are not receiving the Lord’s Grace?

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai Inspires

විටෙක අපට දෙවියන්ගේ ආශීර්වාදය නොලැබේ යන හැඟීම ඇති වේ. මේ සැක මුසු හැඟීම සම්බන්ධයෙන් භගවාන් සමිඳුන් අපව මිහිරි ලෙස දැනුවත් කරන්නේ අප දෙවියන් සොයා යන ගමනේදී ඔහු (ස්වාමි) පමණක්ම අරමුණු කළ යුතු බව පෙන්වා දෙමිනි.

ඔබ දෙවියන්ගෙන් දුරස්ව සිටිමින් දිව්‍ය ආශීර්වාදය මා හට නොලැබේ යැයි චෝදනා කරයි. එනමුත් පසු තැවීම හා ක්ෂමාව පදනම්ව මා වෙත ඒමට බාධා කරන මඩ හා මලකඩ ඉවත් කිරීම නොකරයි. ඔබ මා වෙත පැමිණියද ටික කාලෙකින් නැවත දුරස් වේ. මේ දුරස් බව භෞතික දුරස් බව නොවේ, මනසෙහි හා භක්තියේ දුරස් බවයි. මම නිරන්තරයෙන් ඔබ තුළ, ඔබ සමග හා සමීපයේ වැඩ වාසය කරමි. අවශ්‍ය වන්නේ ඒ බව අත් දැකීමයි, මේ සමීප බව ඔබගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා උපයෝගී කර ගැනීමයි. ඔබගේ වේදනාවන්හි වැදගත් කමක් නොමැත, වේදනාව තුළින් පවා දිව්‍යත්වය ස්මරණය කරමින් මා වෙත පැමිණීමේ මාවත විවෘත කර ගන්න. ඔබ “ජිග්න්‍යසු” නොහොත් සත්‍යය සොයා යන්නෙකු බවට පරිවර්තනය වන්න. සතර පුරුෂාර්ථ(ධර්ම, අර්ථ, කාම, මෝක්ෂ) යන ධර්මතා පිළිපදිමින් අවසාන ඉලක්කය වන මෝක්ෂය වෙත ගමන් කරන්න.

– Divine Discourse, Mar 03, 1965.

සියලු වේදනාවන් හා බැඳීම් දෙවියන් වෙත යාම සඳහා උපයෝගී කර ගන්න. දෙවියන් පමණක්ම සදාතනික වේ, සන්තුෂ්ටියේ ප්‍රභවය වේ. ස්වාමි.

Why do we feel we are not receiving the Lord’s Grace? Let us hear in Bhagavan’s own nectarous words today our journey to Him so we may truly seek Him and Him alone.

You stay far away and complain that Grace has not come! You do not scrape off, by the process of repentance, mud and rust that prevent attachment. You come near for some time and stray away into the distance. I don’t mean physical distance at all. You may be physically far, but mentally by My side. I do not measure distance in miles or metres; I am with you, in you, beside you, ever; only you must be aware of Me and make use of My presence. You must become an Artha, torn by intense suffering to sense the Lord. Suffer the pangs of distress. You must realise that mere suffering is fruitless, without the knowledge of the path to attain the Lord. You have to be transformed into a jijnasu, a seeker. Analyse the four Purusharthas (four goals of life) and realise that Moksha (Liberation) is the goal, the culmination. Start craving for that, as an Artharti, the lover of the truest gain. Seek that which, when secured, all else is secured!
– Divine Discourse, Mar 03, 1965.

Let all the pining and all the attachment be for the Lord; He alone is eternal, the source of all joy. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஶ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – நவம்பர் 04, 2023

நீங்கள் வெகு தொலைவில் இருந்துகொண்டு இறையருள் கிட்டவில்லையே என்று புலம்புகிறீர்கள். என் மீது கொள்ளும் பற்றைத் தடுக்கும் துரு, தூசி தும்பை கழிவிரக்கத்தால் துடைத்தெறிய மாட்டேன் என்கிறீர்கள். கொஞ்ச காலம் என்னருகே வந்துவிட்டு, பின்னர் எங்கோ வெகு தூரமாகச் சென்று விடுகிறீர்கள். இங்கு நான் தூரத்தின் அளவைக் குறிப்பிடவில்லை. நீங்கள் உடலளவில் என்னிடமிருந்து வெகு தூரத்தில் இருக்கலாம், ஆனால் மனதளவில் என்னுடன் இருக்க வேண்டியதைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறேன். நான் தூரத்தை மைல்கணக்கில், மீட்டர்கணக்கில் அளப்பதில்லை. நான் உங்களுடன், உங்களுள், உங்கள் பக்கத்திலேயே எப்போதும் இருக்கிறேன்; நான் இருப்பதை நீங்கள் உணர்ந்து, என் சாந்நித்தியத்தைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் இறைவனை உணர்வதற்காக ஆற்றொணாத துயரத்தை அனுபவிக்கும் ‘ஆர்த்தனாக’ ஆகவேண்டும். அந்தத் துயரத்தின் வேதனைகளை அனுபவித்திடுங்கள். இறைவனை அடையும் மார்க்கத்தினைப் பற்றிய ஞானம் இல்லாமல் வெறுமனே துன்பப்படுவதால் பயனேதும் இல்லை என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். நீங்கள் ஒரு ‘ஜிக்ஞாசு’ – ஞானவேட்கை கொண்டவராக ஆக வேண்டும். வாழ்க்கையின் குறிக்கோள்களான நான்கு புருஷார்த்தங்களை ஆராய்ந்து, மோட்சம்தான் அடையவேண்டிய இறுதி இலக்கு என்பதை உணருங்கள். செல்வத்தையே விரும்பும் ஓர் ‘அர்த்தார்த்தி’யைப் போன்று அதற்காக ஏங்குங்கள். எதைப் பெற்றால் மற்ற எல்லாவற்றையும் பெற்றதாக ஆகுமோ, அதனையே நாடுங்கள்.

– தெய்வீக அருளுரை, மே 03, 1965

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions