What are the two essential aspects that every student must adhere to

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai Inspires

සෑම සිසුවකු විසින්ම පිළිපැදීමට අවශ්‍ය වන අංග දෙක වන්නේ කුමක් ද? යන්න භගවාන් සමිඳුන් සිත් බඳනා අයුරින් පහදමින්, අද අපව ධෛර්යමත් කරයි.

 

සියළුම සිසුන් උදෙසා ප්‍රේමය (love) හා ත්‍යාග එනම් කැපකිරීම (sacrifice) යන පරමාදර්ශයන් දෙක අත්‍යවශ්‍ය වෙයි. මේවාට අනුගතව සියල්ලන්ට ප්‍රේමය පුද කරන්න. කුමණාකාරයේ හෝ වන කැපකිරීමකට සුදානම්ව සිටින්න. කැපකිරීම කෙරෙහි උනන්දුවක් නොමැතිව ගෙවන දිවිය අර්ථවත් නොවන්නකි. අනුනට ආධාර උපකාර කිරීමට හෝ සමාජයීය සුභසාධනය නැංවීම උදෙසා ඔබ තම සැප සම්පත් පසෙක ලා, ඊට සූදානම්ව සිටින්න. දෙවියන් අවබෝධ කර ගැනීමට නිරතුරුවම, පුල පුලා බලා සිටිය යුතු වේ. ඔහුව දැඩි ලෙසින්ම ප්‍රාර්ථනා කරන්න. දෙවියන් අතවිඳීමේ වරප්‍රසාදය උදෙසා ඔබ නිරතුරුවම යාඥා කළ යුතු වේ. රාමක්‍රිෂ්ණ පරමහංස කිසියම් වූ දිනක, තම මව දැකීමට නොහැකි වුයේ නම්, කනස්සල්ලට පත් වීමේ හැඟුමක් ඔහු සතුව පැවතුනි. නිරතුරුවම දෙවියන් මහත් ආශාවකින් බලාපොරොත්තු වී සිටින්න. ඔබ දෙවිඳුන්ගේ ආශීර්වාදය ලද විටෙක, සියළුම ග්‍රහයින් ඔබගේ පිළිසරන උදෙසා වන්නේය. දෙවියන්ගේ ආශීර්වාදය දිනා ගැනීමට ඔබ නිරතුරු උත්සාහයක යෙදී සිටිය යුත්තේය. එසේ ගනු ලබන්නාවූ උත්සාහය කෙදිනක හෝ අත්හැර නොදමන්න. ඔබ‍ට අයත් කාර්යභාරය ඉටු කරන විට දෙවියන්ගේ ආශීර්වාදය ඔබ පසු පසින් හඹා එනු ඇත. සියල්ලන්ගේ සුභ සාධනය උදෙසා හද පත්ලෙන්ම යාඥාව සිදු කරන්න.

Divine discourse, Jan. 14, 1997.

ජීවිතය නැමැති පැලය සරුසාර ලෙසින් වැඩීමට හැකිවන පරිදි, ප්‍රේමය නම් වූ ජලයද, කැපකිරීම නම් වූ පොහොරද සපයන්න.

-ස්වාමි-

What are the two essential aspects that every student must adhere to? Bhagawan endearingly explains and encourages us today.

Two things are essential for students: prema (love) and tyaga (sacrifice). Adhere to these two ideals. Love all. Be prepared for any kind of sacrifice. Without the spirit of sacrifice, life has no meaning. For the sake of helping others or for promoting the welfare of the society, you must be ready even to give up your lives. To realise God, continually yearn for Him. You must constantly pray for the opportunity to experience God. Ramakrishna Paramahamsa used to feel sad if he did not have the vision of the Mother on any day. Pine for God at all times. When you get God’s grace, all the planets will be in your favour. You must ceaselessly try to win God’s grace. Never give up the search. Do your duty and God’s grace will follow. Pray from the depth of your heart for the well-being of all people.
– Divine Discourse, Jan 14, 1997.

For the plant of life, you have to provide the water of love and the manure of sacrifice to enable it to grow well. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – ஜனவரி 17, 2024

 

மாணவர்களுக்கு ப்ரேமை, தியாகம் ஆகிய இரண்டும் அத்தியாவசியம். இந்த இரண்டு இலட்சியங்களையும் பற்றி ஒழுகுங்கள். அனைவரையும் நேசியுங்கள். ஆனால், தியாகம் செய்வதற்குத் தயாராக இருங்கள். தியாகமே இல்லை என்றால் இது வாழ்க்கையே இல்லை. பிறருக்கு உதவுவதற்காகவும் சமூகநலனுக்காகவும் உயிரைக் கூட தியாகம் செய்வதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். இறைவனை அடைவதற்கு ஏங்கித் தவிக்க வேண்டும். ‘எப்போது எனக்கு அந்த வாய்ப்புக் கிடைக்கும்? எப்போது எனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைக்கும்?’ என நீங்கள் உருகித் தவிக்க வேண்டும். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸர் ஒவ்வொரு நாளின் முடிவிலும் உறங்கச் செல்வதற்கு முன், “ஐயோ! இன்று நாள் முழுவதும் வீணாகி விட்டதே… என் தாயான காளிமாதா எனக்குத் தரிசனம் அளிக்கவில்லையே… என் தந்தையான இறைவன் எனக்குக் காட்சி தரவில்லையே…,” என நிராசையுடன் தவித்துப் போவாராம். ஒவ்வொரு கணமும் நாம் இறைவனுடைய அனுக்கிரஹத்திற்காகப் பாடுபட வேண்டும். அவனுடைய அனுக்கிரஹம் மட்டும் கிடைத்துவிட்டால், நவக்கிரஹங்களும் நம் கைவசமாகி விடும். எனவே, அந்த அனுக்கிரஹத்திற்காக நாம் பாடுபட வேண்டும். அதை அடைவதில் நாம் மிகவும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும். எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் இந்த உறுதியை மாற்றிக் கொள்ளக் கூடாது. எனவே பகவத் நாமஸ்மரணை செய்துகொண்டு, உங்களுடைய கடமைகளை ஆற்றிக்கொண்டு, உலகில் அனைவரையும் நேசித்து, அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சி அளிக்கும் செயல்களைச் செய்து, ‘லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து’ – உலகனைத்தும் நலமாக இருக்க வேண்டும் என்று இதயபூர்வமாக நீங்கள் பிரார்த்தித்து வர வேண்டும்.

– தெய்வீக அருளுரை, ஜனவரி 14,1997

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions