What is the ultimate consummation we must not forget to aspire for?

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai Inspires

අප විසින් නොවරදවා ලබා ගත යුතු අවසන් ජයග්‍රාහි තත්වය කුමක්ද හා එම තත්වය අපගේ දෛනික පුරුදු සමග බැඳෙන්නේ කෙසේද යන්න භගවාන් සමිඳුන් මෙසේ විස්තර කරති.

ඔබගේ පළමු සාධනාව විය යුත්තේ තමන් තුළ පවත්නා දුර්වලකම් හඳුනාගෙන එම දුර්වලකම් නිවැරදි කර පරිපූර්ණ බවට පත් වීමයි. ඔබ සැම දිනකම සාධනා වල යෙදෙන්නේ නම් නම් ඔබගේ ජිවිතයේ අවසාන කාලය මිහිරි හා සුබදායි වනු ඇත. එනමුත් සැම දිනකම සන්ධ්‍යා කාලයක්ද ඇත. දිවා කල යහපත් ක්‍රියා වල නියැලෙන ඔබට රාත්‍රිය පුනර්ජීවයක් ලබා දෙන ශාන්තිමය නින්දක් දායාද කරයි. එවන් නිද්‍රාව සමාධිමය තත්වයක් වේ. සෑම අයෙකු හට සීමිත ජීවන කාල පාරාසයක් හිමිවේ. එනමුත් මේ කෙටි කාල පාරාසය බුද්ධිමත්ව ගත කරන්නා හට දිව්‍යමය ආනන්දය ප්‍රදානය වේ. එක හා සමාන මිනිසුන් දෙදෙනෙකු සමාන පරිසරයක ජිවත් වුනද එක් අයෙක් යහපත් ගති වැළඳ ගනී. අනෙකා අයහපත් සත්ව ගති වැළඳ ගනී. මේ වෙනස ඇති වන්නේ ඔවුන්ගේ පුරුදු වල ඇති වෙනස් බව නිසා පැන නැගුනු චර්යාවාන්හි වෙනස් කම නිසාය.

– Ch 5, Prema Vahini.

යහපත් ක්‍රියා හා ස්වාර්ථයෙන් මිදුණු ප්‍රේමය ඔබට ප්‍රඥාව වෙත දිවෙන මාවතේ ගමන් කිරීමට උදව් වේ. ස්වාමි

What is the ultimate consummation we must not forget to aspire for? How is that connected with habits we practice daily? Bhagawan explains today.

The first spiritual practice (sadhana) is to search for the faults and weaknesses within yourself and to strive to correct them and become perfect. The unceasing toil of each succeeding day has as its aim and justification this consummation: to make one’s last days sweet and pleasant. But each day also has its evening. If the day is spent in good deeds, then evening blesses us with deep, invigorating and refreshing sleep, the sleep which is akin to samadhi. One has a short span of life on Earth. Even in this short life, one can attain divine bliss, by wisely and carefully using time. Two people, the same in appearance, ostensibly of the same mould, grow under the same conditions, but one turns out to be an angel while the other stays on with their animal nature. What’s the reason for this differential development? Habits! Behaviour formed out of habits, and the character into which that behaviour has solidified. People are creatures of character!
– Ch 5, Prema Vahini.

Good work and selfless love will help you to tread the path of wisdom. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – ஜூலை 24, 2023

 

‘என் குறைகளை நானே தேடிப்பார்த்து, என் மனதை என் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்’ எனும் சங்கல்பத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதுதான் முதல் சாதனையாகும். நாம் நாள் முழுவதும் பணிகளை இடையறாது செய்துகொண்டே இருப்போம். இவ்வாறு நாள் முழுவதும் படும்பாட்டின் உத்தேசம்தான் என்ன? இந்த அட்டகாசம், இந்த உருட்டல், இந்த ஓட்டம் அனைத்தும் நம் இறுதிக்காலம் இனிமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காகத் தானே? பகல்நேரம் முடிந்தவுடன் சாயங்காலம் பிறக்கிறது. பகல்நேரப் பணிகள் அனைத்தும் பவித்ரமான உணர்வோடு நடந்தால், இரவுநேர பிரார்த்தனை இனிமையாக நடக்கும். அப்படிப்பட்ட திருப்திகரமான பாவம் ஏற்பட்டவுடன் ஏகாக்ரதையை அடைவோம். மனிதன் நீண்ட காலம் வாழ முடியாது. ஆயினும் இந்த மிகக்குறுகிய ஆயுட்காலத்திலேயே தெய்வீகத்தை சுவைத்துப் பார்க்கும் சாமர்த்தியம் அவனுக்கு உள்ளது. இரண்டு மனிதர்கள் ஒரே ப்ரிண்டில் தயாரானவர்கள் போல இருப்பார்கள். இருவருடைய அங்கங்களும் ஒரே மாதிரியாகவே இருக்கும். இப்படி இருந்தாலும், ஒருவன் கடவுளுக்கு சமமானவனாகவும், மற்றொருவன் மிருகமாகவும் ஆகக்கூடும். இதற்குக் காரணம் என்ன? இருவருடையதும் ஒரே மதம் அல்லவா? ஒரே மானிட வடிவம் அல்லவா? பரமேஸ்வரனுக்கு எதற்கு இந்த பேதம்? இல்லை… இல்லை. நடத்தையை வைத்து இந்த இருவரும் ஒரே இனத்தவர்கள் என்று நம்ப இயலாது. ஆகவே முதலில் மனிதனுக்கு நடத்தையே பிரதானமானது.

– ப்ரேம வாஹினி, அத்தியாயம்-5

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions