Why should we never consider ourselves as being forlorn?

by sssgc-srilanka
0 comment

අප අනෙක් අය විසින් අත හරින ලද, අසරණ හා තනි වුනු අය බව කිසි විටෙක නොසිතිය යුත්තේ ඇයිද යන්න භගවාන් සමිඳුන් පැහැදිළි කරන්නේ උතුම් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුගේ උදාහරණද සමගිනි.

යාචකයෙක් සිඟමන් යදින අතර තමන් අනාථයෙක්, අසරණයෙක් බව පවසයි. මෙය සාවද්‍ය වේ. කිසිවෙකු අනාථයකු නොවන්නේ දෙවියන් සැවොමගේ ආරක්ෂකයා, කලණ මිතුරා වන බැවිනි. ත්‍යාගරාජා රාම දෙවිඳුන් තම ස්වාමියා, ආරක්ෂකයා ලෙස සැලකීය. ඔහු ලෞකික ධනය අගය නොකළේය. ත්‍යාගරාජා රාම දෙවිඳුන් වෙනුවෙන් සේවය කිරීම තමන් සතු උසස්තම ධනය සේ සැලකීය. කබීර් දුක්පත් ඇඳුම් සකසන්නෙක් වීය, ඔහු සැම විට තමන්ගේ අහාරය අනෙක් අය සමග බෙදා ගත්තේය. දිනෙක රජතුමා රත්රන් හා වෙනත් භාණ්ඩ කබීර් වෙත යැවීය. කබීර් රාජ පුරුෂයන්ගෙන් ඒ ධනය කා සඳහාද යනුවෙන් විමසු කල රාජ පුරුෂයන් පැවසුවේ කබීර් අනාථයෙක් නිසා රජතුමා එම වස්තුන් ඔහු වෙත එවූ බවය. එවිට කබීර් පවසා සිටියේ මම අනාථයෙක් නොවෙමි, රාම දෙවිඳුන් මාගේ ස්වාමියා හෙයින් මම අනාථයෙක් නොවෙමි යනුවෙනි. රාම දෙවිඳුන්ට නම් වෙනත් ස්වාමියෙක් නොමැත, එහෙයින් මේ වස්තුව රාම දෙවිඳුන් හට පුද කරන්න යැයි කබීර් පැවසිය.
– Divine Discourse, May 20, 1993.

ඔබගේ හදවත තුළ ප්‍රේමය ජනිත වන කල ඔබ කිසිදු විටෙක දුකින් කල් ගත කිරීම අනවශ්‍ය වේ. ඒ දෙවියන් සැම විට ඔබ සමග සිටිමින් ඔබගේ අවශ්‍යතා සපුරාලන නිසාය. ස්වාමි.

Why should we never consider ourselves as being forlorn? Bhagawan explains using the examples of two exalted beings.

A beggar calls himself an anatha (one without a master or anyone to support him), while asking for alms. This is not correct. For everyone, God is the Natha (support or master). It is only God who is Anatha, because there is no one above Him.
Tyagaraja considered Rama as his saviour and protector and did not care for the wealth of the world. He considered service at Rama’s feet as the greatest treasure. Kabir was a poor weaver and he used to share his food with others. When the King sent gold and provisions to him through his officials, Kabir exclaimed: “For whom has the king sent all these?”
They said: “The King sent these things to you as you are anatha (helpless).” He replied: “I am not without support. Rama is my Natha (master). You cannot say I have none to support me. It is only Rama who has none to support Him. Give these to Him.” Kabir said, Anatha means God. We should understand the correct meanings of words.
– Divine Discourse, May 20, 1993.

When you have love in your heart, you do not need to worry about anything. God will always be with you, in you, around you and will look after you in all respects.  – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஸ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – ஜூலை 23, 2023

ஒரு பிச்சைக்காரன் நம் வீட்டுக்கு வந்து “அம்மா! நானொரு அநாதை. எனக்கு கொஞ்சம் சோறு போடுங்கள்” என்று கேட்கிறான். தான் அநாதை என்று சொல்வது சரியல்ல. அனைவரின் நாதனும் அதிபதியும் இறைவனே. இறைவன் ஒருவனே அநாதை; ஏனென்றால் அவனுக்கு மேலே யாரும் இல்லை. தியாகராஜர் ஸ்ரீராமனை உயிராகக் கருதி, ‘நிதி மிக சுகமா, ஈஸ்வர சந்நிதி மிக சுகமா’ என்று கேட்டு, எனக்கு ஹரிதான் வேண்டும், சிரி எனும் செல்வம் வேண்டாமென உதறித்தள்ளினார். கபீர் ஒரு ஏழை நெசவாளி; இருந்தாலும் வீடு தேடி வருபவர்களுக்கு பிச்சை எடுத்தாவது உணவை வழங்குவது வழக்கம். ஒருநாள் அரசர், தனது சிப்பாய்களின் மூலம் அனாதையான அவருக்கு தனம், தானியம், செல்வத்தை அனுப்பினார். கபீர் “யாரய்யா இதையெல்லாம் அனுப்பியது?” என்று கேட்டார். அதற்கு அவர்கள், “நீங்கள் ஆதரவற்ற அநாதை என்பதால் அரசர் இவற்றை உங்களுக்கு அனுப்பியுள்ளார்” என்றனர். அவர் அதற்கு, “நான் அநாதை இல்லை. ஸ்ரீராமச்சந்திரனே என் நாதன். எனக்கு நாதன் இருப்பதால் நான் அநாதை இல்லை. ஸ்ரீராமனுக்கு மட்டுமே வேறு நாதன் இல்லை. எனவே அவரே அநாதை; அவருக்கே இவற்றை சமர்ப்பணம் செய்யுங்கள்” என்று பதிலளித்தார். அநாதன் யார் என்றால் இறைவனே என்று பொருள். நாம் வார்த்தைகளின் சரியான அர்த்தத்தைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

– தெய்வீக அருளுரை, மே 20, 1993

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions