What role do sports and arts play in one’s personality development

by sssgc-srilanka
0 comment
Sai Inspires

ක්‍රීඩා සහ සංස්කෘතික අංග යමෙකුගේ පෞගලිකත්වය වඩවා ලන්නේ කෙසේද? සත්‍ය සායි අධ්‍යාපන ආයතනවල ක්‍රීඩා සහ සංස්කෘතික උත්සව අරභයා භගවාන් සමිඳුන් මේ පැනය සඳහා පිළිතුරු සපයන්නේ ක්‍රීඩා සහ සංස්කෘතික අංග වෙත යොමු විය යුත්තේ කෙසේද යන්න පහදා දෙමිනි.

ශිෂ්‍යයිනි, ඔබ සතු ධනය නැති වුවහොත් උත්සාහයෙන් ධනය නැවත ලබා ගත හැක. සෞඛ්‍යය පිරිහී ගියහොත් එය නැවත යථා තත්වයට ගෙන ආ හැක. එනමුත් කාලය විනාශ වුවහොත් කිසි දිනෙක නැතිවූ කාලය නැවත ලබා ගත නොහෙන බව මතකයේ තබා ගන්න. එනිසා කාලය අපතේ නොයවන්න. කාලය යනු දෙවියන් වේ. එනිසා යහපත් ක්‍රියා තුළින් කාලය පවිත්‍ර කර ගන්න, ආනන්දය අත් විඳිමින් අනෙක් අයටද ඒ ආනන්දය බෙදා දෙන්න. ක්‍රීඩා සහ කලා අංග සතුට ප්‍රදානය කරයි. එනමුත් මේ අංග වාණිජ අරමුණු කෙරෙහි යොමු කිරීම නිසා ඒවායේ කලාත්මක අගය මෙන්ම මානව ගුණ ධර්මද පිරිහී ඇත. ක්‍රීඩා සහ කලාවන් තුළ ද්වේශය හෝ ඊර්ෂ්‍යාව නොපැවතිය යුතු වේ. අපගේ අධ්‍යාපන ආයතන වල සිටින සිසුන් ක්‍රීඩා සහ කලා අංග වල යෙදිය යුත්තේ සෞඛ්‍යය හා සතුට සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහාය. විවිධ පළාත් වලින් එන විවිධ පසුබිම් සහිත සිසුන් ඒකීය බව ප්‍රවර්ධනය කළ යුතුය. ක්‍රීඩා පරිශිද්ධ සංකල්පයක් ලෙස සලකා ක්‍රියා කිරීමෙන් සහභාගී වන සිසුන් උතුම් බවට පත් වේ.

– Divine Discourse, Jan 14, 1993.

ක්‍රීඩා මනසේ ඒකාග්‍රතාව ඇති කර ගැනීම සඳහා බෙහෙවින් ඉවහල් වේ, ශාරීරික හා මානසික සුවතාවයද එමගින් වර්ධනය වේ. ස්වාමි.

What role do sports and arts play in one’s personality development? As the Sri Sathya Sai Educational Institutions observe the Annual Sports & Cultural meet, Bhagawan reminds us why such activities are important and how they must be approached.

Students! Remember that wealth lost can be regained, health lost can be recovered, but time lost is lost forever. Hence, do not waste time. Time is God. Sanctify the time given to you by worthy deeds, experience bliss and share it with others. Sports and Arts are intended to give pleasure. But the commercialisation of sports and music has lowered their value, together with the decline in human values. There should be no room for hatred or jealousy in games and sports. Our Institute students should engage themselves in sports for health and enjoyment. The participation of students coming from different regions and different backgrounds in games should be conducive to the promotion of unity. Even games should be regarded as sacred. Thereby, the participants become holy.
– Divine Discourse, Jan 14, 1993.

To develop powers of concentration, sports and games are very essential. They serve to promote physical fitness and mental health. – BABA

நமது சிந்தனைக்கு பகவான் ஶ்ரீ சத்ய சாயி பாபாவின் அமுதமொழி – ஜனவரி 11, 2024

 

மாணவ மணிகளே! இழந்த செல்வத்தை மீண்டும் சம்பாதிக்க முடியும், இழந்த ஆரோக்கியத்தைக் கூட திரும்பப் பெற முடியும், ஆனால் வீணாகிவிட்ட காலத்தில் ஒருகணம் கூட நம்மால் சம்பாதிக்க முடியாது. எனவே, காலத்தை வீணடிக்கக் கூடாது. காலம் பகவத் ஸ்வரூபம். இந்த காலத்தைப் புனிதமாக்கும் பணிகளைச் செய்து, அந்தப் பணிகளின் மூலம் ஆனந்தத்தை அனுபவித்து, அந்த ஆனந்தத்தை பலருடன் பகிர்ந்து கொள்ள முயன்றிட வேண்டும். விளையாட்டுப் போட்டிகளும், கலைகளும் ஆனந்தம் அளிப்பதற்காக ஏற்பட்டவை. இப்படிப்பட்ட விளையாட்டுகளும் ஆடல்-பாடல்களும்  வியாபாரமயமாக ஆக்கப்பட்டு, எவ்வாறு மனிதனின் மதிப்பு குறைந்து போனதோ, அவ்வாறே அவற்றின் மதிப்பும் குறைந்து போனது. இந்த விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஒருவருக்கு ஒருவர் இடையே வெறுப்பை வளர்த்துக் கொள்ளக் கூடாது. அதை விட, பொறாமையை பெருக்கிக் கொள்ளவே கூடாது. இத்தகைய விளையாட்டுப் போட்டிகளும் ஆடல்-பாடல்களும், ஆனந்தத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் அளிப்பதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன என்ற சத்தியத்தை நம்முடைய கல்வி நிறுவனங்களின் மாணவர்கள் உணர்ந்து கடைப்பிடிப்பது அத்தியாவசியமாகும். சிறுவர்-சிறுமியர்கள் வெவ்வேறு நிலைகளிலிருந்தும், வெவ்வேறு பழக்கவழக்கங்களிலிருந்தும், வெவ்வேறு உணர்வுகளிலிருந்தும் வந்திருந்தாலும் கூட விளையாட்டுகளில் அனைவரும் ஒன்றுபட்டிருக்கும் விஷயத்தைக் கவனிக்க வேண்டும். இவை அனைத்தும் தெய்வார்ப்பண உணர்வுடன் செய்யப்பட வேண்டும். அப்போதுதான், Work will be transformed into Worship – செய்யும் செயல்கள் யாவும் தெய்வ ஆராதனையாக மாறும்.

– தெய்வீக அருளுரை, ஜனவரி 14, 1993

Related Posts

Download the Prasanthi Connect App now

  

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Vip Web Solutions